Wnioski bezpośrednie cz. 5

By admin

Lipiec 17, 2017 Podstawy logiki 1 Comment Tagi: logika dla prawników, logika deontyczna, logika definicje, logika dla informatyków, logika definicja

Logicy odróżnili kilka rodzajów odwróceń:

1-e Odwrócenie proste. Odbywa się ono przez czyste i proste przestawienie subiektu i predykatu w zdaniu mającym być odwróconym. Ogólnie przecząco, i szczególnie twierdząco, są to jodyno gatunki zdań nadających się do tej zmiany, żaden metal nie jest gazem, i żaden gaz nie jest metalem, są to zdania równio prawdziwe; podobnież zdania: Pewien metal jest ciałem  stałym, i pewne ciało stało jest metalem. Nie tak ma się rzecz ze zdaniom ogólnie twierdzącym i szczegółowo przeczącym; jeżeli wszystkie metale są ciałami prostymi, nie prawdą jest, żeby wszystkie ciała proste były metalami; jeżeli niektóre metale nie są ciałami stałymi, nie można wnioskować stąd przez prosto odwrócenie, że niektóre z ciał stałych nie są metalami.

2-e Odwrócenie przez ograniczenie. W odwróceniu prostym ilość subiektu nie zmienia się; w odwróceniu przez ograniczenie, predykat zdania danego do odwrócenia, zajmując miejsce subiektu, z ogólnego, jakim był poprzednio, staje się szczegółowym. Przykład; wszystkie metale są ciałami prostymi; niektóre ciała stałe są metalami. Ten tryb odwracania stosuje się jedynie do zdań ogólnie twierdzących.

 

Latest Comments
  1. Reklama